MILJÖPOLICY

Isakssons Åkeri AB skall bidra till en långsiktig hållbar utveckling genom att erbjuda transporter och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan, utifrån de möjligheter och resurser som finns i företaget. Vår miljöpolicy kännetecknas av miljömedvetenhet hos personalen och underentreprenörer.
Isakssons Åkeri AB ska i möjligaste mån söka lösningar som ger förbättringar på miljön, exempelvis sänkning av bränsleförbrukning och tomkörningar,  miljöanpassa inköp och minska användandet av icke förnyelsebara produkter.

Peter Isaksson
VD Isakssons Åkeri AB
 
       
Prisförfrågan Uppdragsförfrågan Hem Produkter & Tjänster Miljöpolicy Historik & referenser Kontakt